„Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektas „UAB BELOR PAŽANGIŲ AKTYVUOTŲ TRĄŠŲ VYSTYMAS“

 

Projekto pradžia: 2019 m. vasario 1 d.

Trukmė: 24 mėn.

Projekto pabaiga: 2021 m. vasario 1 d.

Skiriamo finansavimo lėšos: 184 968,57 EUR

 

Projektas finansuojamas:  Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Finansavimas skirtas: pagal – 2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ

INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ pagal Nr. NR. 01.2.1-LVPA-K-828 priemonę „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“.

 

UAB „Belor“ priklauso tarptautinei prekybos trąšomis organizacijai „Belor Group“ , įkurtai 2001 metais. Greitai auganti Lietuvos įmonė įkurta 2014 metais Įmonė šiuo metu siekia įtvirtinti savo pozicijas besikeičiančioje trąšų rinkoje, kurioje vis didesnį vaidmenį užima inovatyvios, chemiškai arba biologiškai aktyvuotos ir stabilizuotos trąšos.
Lygiagrečiai didėja modernių trąšų gamyba ir vartojimas. Net ir standartinės trąšos yra apdirbamos vis kokybiškesniais cheminiai preparatais (inhibitoriais, sušokimą ribojančiais priedais (anticaking), dulkėjimą ribojančiais priedais (anti-dust)).

Lygiagrečiai vystosi ir biologinių trąšų priedų rinka, gamintojai į trąšas įterpia (įgranuliuoja) arba trąšas padengia (apvelia) įvairiomis organinėmis medžiagomis (humatais, dumbliais ir pan.) ir bioaktyviais dariniais (fermentais, mikroorganizmais). Šioje rinkoje aktyvius veiksmus prieš du metus pradėjo ir pareiškėjas.
Tokių veiksmų motyvacija – didėjantis suvokimas, kad naudojant tradicines trąšas didžioji dalis azoto, fosforo sieros ir kitų makro elementų nėra įsavinama (išgaruoja, yra išplaunama). Įvertinta, kad mikroorganizmai gali prisidėti tiek prie cheminių medžiagų virsmo iki augalui priimtinos formos, tiek atlikti transportavimo funkciją užtikrinant, kad augalui reikalingi cheminiai elementai būtų įsavinti per augalo šaknis.

Šiuo projekto UAB „Belor“ nori išvystyti tris naujus produktus:
• Biologiškai aktyvuotas Amonio Nitrato trąšas ((NH4)2SO4).
• Biologiškai aktyvuotas NS trąšas.
• Biologiškai aktyvuotas NPK trąšas.

Projekto tiksline grupe galima laikyti galutinius produkto vartotojus, ūkininkus. Pagrindinė tikslinės grupės motyvacija naudotis sukurtu gaminiu kyla iš ekonominių paskatų (naudojant aktyvuotas trąšas turėtų būti pasiekta geresnė ūkininkavimo ekonomija nei be jų), strateginių paskatų (gaminys turėtų užtikrinti ilgesnį dirvožemio kokybinį tvarumą, nereikėtų didinti neorganinių trąšų naudojimo intensyvumo) ir didėjančių aplinkosauginių reikalavimų (trąšų naudojimas yra vis labiau ribojamas).

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu UAB „Nando Europe (ankstesnis pavadinimas Chemcentras)“ . Tai inovatyvi aukštos pridėtinės vertės agrochemijos produktų vystymo įmonė. Įmonė turi tyrimų centrą, kuriame nuolatos vysto naujus gaminius (pagrindinės veiklos sritys – paviršiaus aktyvios medžiagos ir biologinės trąšos). Per pastaruosius 4 metus „Nando Europe“ aktyviai vykdė mokslinius tyrimus biologinių aktyvatorių skirtų mineralinių trąšų apdirbimui, srityje ir kartu su įmone „Belor“ įgyvendino pilotinį amonio nitratinių trąšų aktyvavimo projektą. Bus pasiekti itin geri rezultatai, tačiau identifikuotos reikšmingos produkto panaudojimo problemos, kurias siekiama išspręsti šio projekto metu.

Įgyvendinant projektą bus atliekami moksliniai tyrimai bei eksperimentinė plėtra. Projektas bus vykdomas etapais, pirmiausia pilnai išvystant produktų koncepcijas, parengiant modelius ir galiausiai prototipus.